NOEMIMISMA ® Instagram Stats & Analytics Dashboard

NOEMIMISMA ® Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 07:17:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký235.31N
Chú ý1.12N
Bài viết1.79N
Xếp hạng toàn cầu
188,744th (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.5%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
5.9N 1.13N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NOEMIMISMA ® Daily Followers (1 năm gần đây)
NOEMIMISMA ® Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NOEMIMISMA ® Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NOEMIMISMA ® @NOEMIMISMA ®
Quốc gia Hà Lan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
✨El arte de no encajar en ningún sitio ✨ 💙Fundadora @madretea_ 📍Madrid 📥 [email protected]