Noctua Instagram Stats & Analytics Dashboard

Noctua Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-27 09:40:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký59.51N
Chú ý102
Bài viết578
Xếp hạng toàn cầu
281,445th (Top 12.9%)
Sao điểm Nox
1.99
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.2%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
1.29N 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Noctua Daily Followers (1 năm gần đây)
Noctua Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Noctua Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Noctua @Noctua
Quốc gia Áo
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Premium cooling components | Designed in Austria #noctua