NINI MOLNAR Instagram Stats & Analytics Dashboard

NINI MOLNAR Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 18:58:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký57.29N
Chú ý1.19N
Bài viết682
Xếp hạng toàn cầu
591,871st (Top 12.8%)
Sao điểm Nox
1.8
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.1%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
1.35N 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NINI MOLNAR Daily Followers (1 năm gần đây)
NINI MOLNAR Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NINI MOLNAR Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NINI MOLNAR @NINI MOLNAR
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@niniofficial Collaborations: [email protected]