🧿Nina Tiari Salomão🧿 Instagram Stats & Analytics Dashboard

🧿Nina Tiari Salomão🧿 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 15:48:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.99N
Chú ý2.46N
Bài viết1.27N
Xếp hạng toàn cầu
1,065,908th (Top 22.2%)
Sao điểm Nox
1.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.5%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
241 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
🧿Nina Tiari Salomão🧿 Daily Followers (1 năm gần đây)
🧿Nina Tiari Salomão🧿 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
🧿Nina Tiari Salomão🧿 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
🧿Nina Tiari Salomão🧿 @🧿Nina Tiari Salomão🧿
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🪡Founder/Designer of @NiNATiARiNYC 🎨Artist’s Wife @joaosalomao_art 👧🏻Rumi Lua’s Mama @rumi.lua 🐶Bijoux’s Mama @bijouxthebullie