Nina Dobrev Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nina Dobrev Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-09-24 14:30:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.26TR
Chú ý392
Bài viết3.79N
Xếp hạng toàn cầu
247th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 2.7%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
1.29TR6.85N
Thu nhập dự tính
2.06TỶ (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
Nina Dobrev Daily Followers (1 năm gần đây)
Nina Dobrev Engagement Post
Nina Dobrev @Nina Dobrev
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
@freshvinewine
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)