Claudia Gherasim Instagram Stats & Analytics Dashboard

Claudia Gherasim Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-11 05:54:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.09N
Chú ý228
Bài viết18
Xếp hạng toàn cầu
1,343,990th (Top 52.1%)
Sao điểm Nox
2.31
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.6%)
tỷ lệ tương tác
14.4%
284 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Claudia Gherasim Daily Followers (1 năm gần đây)
Claudia Gherasim Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Claudia Gherasim Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Claudia Gherasim @Claudia Gherasim
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Bilbao, Spain