Neek Instagram Stats & Analytics Dashboard

Neek Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 15:49:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký80.33N
Chú ý2.21N
Bài viết122
Xếp hạng toàn cầu
581,570th (Top 9.4%)
Sao điểm Nox
1.97
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.8%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
399 53
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Neek Daily Followers (1 năm gần đây)
Neek Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Neek Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Neek @Neek
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
*** ELEVEN53 out now