nikendnoa Instagram Stats & Analytics Dashboard

nikendnoa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-28 21:14:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.34N
Chú ý1.22N
Bài viết1.51N
Xếp hạng toàn cầu
426,662nd (Top 30.6%)
Sao điểm Nox
0.98
Nên suy nghĩ thêm(Top 57.1%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
206 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
nikendnoa Daily Followers (1 năm gần đây)
nikendnoa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
nikendnoa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
nikendnoa @nikendnoa
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Chief Business Officer @noice.id Let's make some NOICE together!