Nikolay Bulatkin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nikolay Bulatkin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-17 14:23:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký106.01N
Chú ý205
Bài viết183
Xếp hạng toàn cầu
188,818th (Top 9.2%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.8%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
799 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nikolay Bulatkin Daily Followers (1 năm gần đây)
Nikolay Bulatkin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nikolay Bulatkin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nikolay Bulatkin @Nikolay Bulatkin
Quốc gia Nga
Ngôn ngữ Tiếng Nga
Thẻ kênh
Giới thiệu