Niffo's Instagram Stats & Analytics Dashboard

Niffo's Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-12 12:25:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.88N
Chú ý381
Bài viết477
Xếp hạng toàn cầu
205,477th (Top 25.6%)
Sao điểm Nox
1.34
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.0%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Niffo's Daily Followers (1 năm gần đây)
Niffo's Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Niffo's Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Niffo's @Niffo's
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Malta
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎥 Check onze videoclip! 📱 Facebook: Niffo’s 📩 Boekingen: *** 👻 Snapchat: Niffos017 🎵 Spotify, Deezer, Applemusic 🎧