Nic Minns Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nic Minns Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-04 03:29:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.75N
Chú ý911
Bài viết59
Xếp hạng toàn cầu
996,420th (Top 42.4%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.5%)
tỷ lệ tương tác
24.9%
923 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nic Minns Daily Followers (1 năm gần đây)
Nic Minns Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nic Minns Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nic Minns @Nic Minns
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
nicminns.com