Nick Lumarque Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nick Lumarque Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 10:08:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.56N
Chú ý900
Bài viết155
Xếp hạng toàn cầu
2,080,500th (Top 32.2%)
Sao điểm Nox
2.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.4%)
tỷ lệ tương tác
6.4%
878 50
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nick Lumarque Daily Followers (1 năm gần đây)
Nick Lumarque Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nick Lumarque Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nick Lumarque @Nick Lumarque
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
founder @marque 📍Los Angeles x AZ MARQUE HATS NOW LIVE