Nickelodeonpolska Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nickelodeonpolska Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-12 21:47:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký89.38N
Chú ý156
Bài viết2.36N
Xếp hạng toàn cầu
259,981st (Top 9.8%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
385 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nickelodeonpolska Daily Followers (1 năm gần đây)
Nickelodeonpolska Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nickelodeonpolska Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nickelodeonpolska @Nickelodeonpolska
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Giới thiệu
Oficjalne konto kanału Nickelodeon Polska