hi we’re ni/co Instagram Stats & Analytics Dashboard

hi we’re ni/co Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 14:53:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.68N
Chú ý4.36N
Bài viết730
Xếp hạng toàn cầu
608,164th (Top 20.7%)
Sao điểm Nox
1.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.8%)
tỷ lệ tương tác
3.1%
656 47
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
hi we’re ni/co Daily Followers (1 năm gần đây)
hi we’re ni/co Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
hi we’re ni/co Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
hi we’re ni/co @hi we’re ni/co
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
da(ni/co)lton ⭐️finalist on @americansongcontest season 1 📍los angeles, ca