NHL Instagram Stats & Analytics Dashboard

NHL Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-02 03:04:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.54TR
Chú ý1.85N
Bài viết37.35N
Xếp hạng toàn cầu
3,467th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.7%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
32.81N 436
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NHL Daily Followers (1 năm gần đây)
NHL Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NHL Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NHL @NHL
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Your home for hockey.