NFL Network Instagram Stats & Analytics Dashboard

NFL Network Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-30 07:21:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.76TR
Chú ý507
Bài viết13.1N
Xếp hạng toàn cầu
6,226th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.7%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
18.59N 238
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NFL Network Daily Followers (1 năm gần đây)
NFL Network Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NFL Network Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NFL Network @NFL Network
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
A dozen weeks of 🏈 fun