New York Comic Con Instagram Stats & Analytics Dashboard

New York Comic Con Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 07:09:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký228.12N
Chú ý491
Bài viết2.41N
Xếp hạng toàn cầu
213,727th (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.3%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
2.16N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
New York Comic Con Daily Followers (1 năm gần đây)
New York Comic Con Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
New York Comic Con Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
New York Comic Con @New York Comic Con
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🗯 #NYCC 🗓 October 6-9, 2022 (nice) 📷 Tag your photos #NYCCFan to be featured Questions? Don't slide into our DMs; email us!