New York Asian Film Festival Instagram Stats & Analytics Dashboard

New York Asian Film Festival Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-12 08:59:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.35N
Chú ý276
Bài viết714
Xếp hạng toàn cầu
232,715th (Top 29.0%)
Sao điểm Nox
1.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.1%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
New York Asian Film Festival Daily Followers (1 năm gần đây)
New York Asian Film Festival Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
New York Asian Film Festival Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
New York Asian Film Festival @New York Asian Film Festival
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
June 28 - July 14 @filmlinc & @svatheatre Breaking the walls, building bridges between Asia & America, bringing you great Asian films to NYC. #NYAFF