New Paradise ┃ Pasticceria Instagram Stats & Analytics Dashboard

New Paradise ┃ Pasticceria Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 19:14:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký116.26N
Chú ý50
Bài viết7.9N
Xếp hạng toàn cầu
399,034th (Top 6.4%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 2.4%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
4.34N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
New Paradise ┃ Pasticceria Daily Followers (1 năm gần đây)
New Paradise ┃ Pasticceria Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
New Paradise ┃ Pasticceria Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
New Paradise ┃ Pasticceria @New Paradise ┃ Pasticceria
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Ý
Thẻ kênh
Giới thiệu
Delizie a Palermo dal 1978 🇮🇲🍊🍋 Palermo - Chicago @newparadisebakery @nonnocarlo1978 #newparadise 🛒