New Georgia Project Instagram Stats & Analytics Dashboard

New Georgia Project Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 15:25:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký69.31N
Chú ý1.8N
Bài viết3.99N
Xếp hạng toàn cầu
536,258th (Top 11.2%)
Sao điểm Nox
2.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.0%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
74 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
New Georgia Project Daily Followers (1 năm gần đây)
New Georgia Project Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
New Georgia Project Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
New Georgia Project @New Georgia Project
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
NGP is a non-partisan effort to register and civically engage the rising electorate in our state. Press Inquiries: [email protected]