new Bottega Veneta Instagram Stats & Analytics Dashboard

new Bottega Veneta Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-30 22:27:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.12TR
Chú ý108
Bài viết604
Xếp hạng toàn cầu
29,948th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.4%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
8.89N 64
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
new Bottega Veneta Daily Followers (1 năm gần đây)
new Bottega Veneta Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
new Bottega Veneta Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
new Bottega Veneta @new Bottega Veneta
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Independently curated journal dedicated to Bottega. By @lauranycole