New Balance Lifestyle Instagram Stats & Analytics Dashboard

New Balance Lifestyle Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 02:14:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký968.52N
Chú ý321
Bài viết1.36N
Xếp hạng toàn cầu
39,566th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
14.81N 116
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
New Balance Lifestyle Daily Followers (1 năm gần đây)
New Balance Lifestyle Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
New Balance Lifestyle Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
New Balance Lifestyle @New Balance Lifestyle
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
WE GOT NOW