NetJets Instagram Stats & Analytics Dashboard

NetJets Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 05:44:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký238.05N
Chú ý137
Bài viết2.65N
Xếp hạng toàn cầu
187,837th (Top 2.8%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
750 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NetJets Daily Followers (1 năm gần đây)
NetJets Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NetJets Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NetJets @NetJets
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The official Instagram of NetJets. Follow us for photos and a behind-the-scenes look at the world leader in private aviation.