Netflix México Instagram Stats & Analytics Dashboard

Netflix México Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-05 18:14:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký774.07N
Chú ý210
Bài viết1.49N
Xếp hạng toàn cầu
51,992nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.43
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.4%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
21.64N 77
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Netflix México Daily Followers (1 năm gần đây)
Netflix México Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Netflix México Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác