Netflix France Instagram Stats & Analytics Dashboard

Netflix France Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 23:50:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.84TR
Chú ý625
Bài viết5.69N
Xếp hạng toàn cầu
1,767th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.97
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.7%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
48.82N 288
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Netflix France Daily Followers (1 năm gần đây)
Netflix France Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Netflix France Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Netflix France @Netflix France
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Membre du Hellfire Club 🎸