Netflix España Instagram Stats & Analytics Dashboard

Netflix España Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-10 05:21:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký7TR
Chú ý468
Bài viết5.67N
Xếp hạng toàn cầu
2,600th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.0%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
17.97N 77
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Netflix España Daily Followers (1 năm gần đây)
Netflix España Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Netflix España Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác