Netflix US Instagram Stats & Analytics Dashboard

Netflix US Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 19:41:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.86TR
Chú ý1.05N
Bài viết5.35N
Xếp hạng toàn cầu
245th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.2%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
126.53N 342
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Netflix US Daily Followers (1 năm gần đây)
Netflix US Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Netflix US Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Netflix US @Netflix US
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
if you have a trash stache, DM me 😏 if not, keep scrolling 😒