Nessie Judge Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nessie Judge Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-30 22:31:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.29TR
Chú ý1.34N
Bài viết1.27N
Xếp hạng toàn cầu
21,411th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.2%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
25.54N 120
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nessie Judge Daily Followers (1 năm gần đây)
Nessie Judge Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nessie Judge Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nessie Judge @Nessie Judge
Quốc gia Indonesia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
— Nessie Judge, MBA a creator. — pp story: line @nessie business: [email protected] [email protected]