Nazneen Judge, MBA. Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nazneen Judge, MBA. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 18:37:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.5N
Chú ý939
Bài viết1.01N
Xếp hạng toàn cầu
1,044,259th (Top 21.6%)
Sao điểm Nox
1.55
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.1%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
718 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nazneen Judge, MBA. Daily Followers (1 năm gần đây)
Nazneen Judge, MBA. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nazneen Judge, MBA. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nazneen Judge, MBA. @Nazneen Judge, MBA.
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
WA Business Inquiry: +6281370779612 (Shahnaz) @hi.kano | @fussnow | @satur.daes