Naveen Jain Instagram Stats & Analytics Dashboard

Naveen Jain Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 08:47:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.07TR
Chú ý40
Bài viết857
Xếp hạng toàn cầu
31,945th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.7%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
9.33N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Naveen Jain Daily Followers (1 năm gần đây)
Naveen Jain Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Naveen Jain Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Naveen Jain @Naveen Jain
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
A curious entrepreneur, dreamer, and lover of life. Founder of @viome @viomelifesciences & @moonexpress