National League Instagram Stats & Analytics Dashboard

National League Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 13:16:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.45N
Chú ý83
Bài viết29
Xếp hạng toàn cầu
5,115,793rd (Top 72.3%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.5%)
tỷ lệ tương tác
12.1%
175 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
National League Daily Followers (1 năm gần đây)
National League Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
National League Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
National League @National League
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official Account of the highest professional Swiss Ice Hockey League #NationalLeague #DiniLiga #TaLigue #LaTuaLeague