nai Instagram Stats & Analytics Dashboard

nai Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-06 21:28:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.32TR
Chú ý233
Bài viết230
Xếp hạng toàn cầu
3,771st (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
13.7%
731N 963
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
nai Daily Followers (1 năm gần đây)
nai Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
nai Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
nai @nai
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu