Nadine Emmanuella Waworuntu Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nadine Emmanuella Waworuntu Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 02:01:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký90.43N
Chú ý4.4N
Bài viết1.1N
Xếp hạng toàn cầu
590,670th (Top 7.5%)
Sao điểm Nox
2.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.9%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
1.27N 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nadine Emmanuella Waworuntu Daily Followers (1 năm gần đây)
Nadine Emmanuella Waworuntu Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nadine Emmanuella Waworuntu Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nadine Emmanuella Waworuntu @Nadine Emmanuella Waworuntu
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
July 95' 🇮🇩 + 🇳🇱 @____ooma @oomacreations James 1: 12-15 📲 +62 812-9598-7778 (@aldiusrialdi @aldimanagement)