Nadege Ndjebayi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nadege Ndjebayi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-29 08:59:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký35.82N
Chú ý7.51N
Bài viết1.18N
Xếp hạng toàn cầu
1,601,149th (Top 14.2%)
Sao điểm Nox
1.76
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.4%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
256 41
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nadege Ndjebayi Daily Followers (1 năm gần đây)
Nadege Ndjebayi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nadege Ndjebayi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nadege Ndjebayi @Nadege Ndjebayi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Be the BE(A)ST version of YOU, with my 10day CLEANSE She Beast Trainer|Women Advocate|♒️ Model 🇫🇷🇨🇲🇧🇪 CEO @shebeast_challenge Tiktok nadegendjebayi