Murat C. Aygen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Murat C. Aygen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 17:49:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký633.4N
Chú ý333
Bài viết1.29N
Xếp hạng toàn cầu
61,038th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.89
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
22.45N 418
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Murat C. Aygen Daily Followers (1 năm gần đây)
Murat C. Aygen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Murat C. Aygen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Murat C. Aygen @Murat C. Aygen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Thẻ kênh
Giới thiệu
@selinkokmanagement [email protected]