Mujer y Autista - Sara Codina Instagram Stats & Analytics Dashboard

Mujer y Autista - Sara Codina Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 13:16:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.95N
Chú ý540
Bài viết720
Xếp hạng toàn cầu
1,082,774th (Top 16.7%)
Sao điểm Nox
1.71
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.9%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
783 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Mujer y Autista - Sara Codina Daily Followers (1 năm gần đây)
Mujer y Autista - Sara Codina Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Mujer y Autista - Sara Codina Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Mujer y Autista - Sara Codina @Mujer y Autista - Sara Codina
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Descubriendo el autismo, en primera persona, tras ser diagnosticada a los 41 años. 📋 TEA-1 y TDAH 🚴🏼‍♂️ Cofundadora de @auteamsport 👇🏼sobre mí👇🏼