MTV Germany Instagram Stats & Analytics Dashboard

MTV Germany Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-25 11:49:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký91.99N
Chú ý912
Bài viết5.05N
Xếp hạng toàn cầu
255,581st (Top 9.6%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.9%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
109 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
MTV Germany Daily Followers (1 năm gần đây)
MTV Germany Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
MTV Germany Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
MTV Germany @MTV Germany
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Giới thiệu
👇Hier kriegst du nen PUSH👇