Jomar Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jomar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-04 09:47:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký924
Chú ý1.39N
Bài viết697
Xếp hạng toàn cầu
481,989th (Top 60.1%)
Sao điểm Nox
0.55
Nên suy nghĩ thêm(Top 65.8%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jomar Daily Followers (1 năm gần đây)
Jomar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jomar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jomar @Jomar
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Waray Philippines
Thẻ kênh
Giới thiệu
Yo I'm Jomar! YouTuber: Live Concert Filmer Currently booking 2019 ATL 🌇 Video/Photo Anime and 🎶 nerd Watch my concert vids! Link below! 🤘