MrSavage Instagram Stats & Analytics Dashboard

MrSavage Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 12:43:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.71TR
Chú ý179
Bài viết793
Xếp hạng toàn cầu
9,515th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
22.86N 91
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
MrSavage Daily Followers (1 năm gần đây)
MrSavage Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
MrSavage Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
MrSavage @MrSavage
Quốc gia Na Uy
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Fortnite Player & Content Creator for @becomelegendseu 📱Socials: MrSavage 200IQ in the item shop