Jakub Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jakub Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 18:07:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký119.63N
Chú ý76
Bài viết13
Xếp hạng toàn cầu
461,522nd (Top 4.5%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 1.9%)
tỷ lệ tương tác
16.9%
19.99N 245
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jakub Daily Followers (1 năm gần đây)
Jakub Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jakub Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jakub @Jakub
Quốc gia Séc
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu