movie_park_official Instagram Stats & Analytics Dashboard

movie_park_official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-15 20:56:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký68.19N
Chú ý47
Bài viết420
Xếp hạng toàn cầu
207,066th (Top 12.7%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.8%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
1.37N 70
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
movie_park_official Daily Followers (1 năm gần đây)
movie_park_official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
movie_park_official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
movie_park_official @movie_park_official
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Willkommen in Hollywood in Germany - wo Ihr die Stars seid und echtes Blockbusterfeeling erleben könnt! 🎬 Uuuund Action! 📣