morrisgilr Instagram Stats & Analytics Dashboard

morrisgilr Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-12 23:45:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.76N
Chú ý404
Bài viết218
Xếp hạng toàn cầu
368,299th (Top 29.5%)
Sao điểm Nox
2.81
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.1%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
377 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
morrisgilr Daily Followers (1 năm gần đây)
morrisgilr Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
morrisgilr Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
morrisgilr @morrisgilr
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
El productor teatral más prolífico y longevo en la historia del teatro en México. Más de 120 producciones y 50K rep. 47 años en la profesión