Alejandra Morón Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alejandra Morón Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-04 00:08:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.13N
Chú ý1.63N
Bài viết1.47N
Xếp hạng toàn cầu
1,160,463rd (Top 35.8%)
Sao điểm Nox
0.87
Nên suy nghĩ thêm(Top 64.6%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
123 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alejandra Morón Daily Followers (1 năm gần đây)
Alejandra Morón Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alejandra Morón Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alejandra Morón @Alejandra Morón
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Journalist / Coordinador Web de Entretenimiento/ Editorial Televisa/ 🇲🇽/Traveler 🇵🇱🇧🇪 🇬🇧🇫🇷🇨🇭 🇩🇪 🇺🇸🇳🇱 🇮🇹 🇨🇦 🇨🇴