Morgan Freeman Instagram Stats & Analytics Dashboard

Morgan Freeman Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 21:06:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.75TR
Chú ý73
Bài viết285
Xếp hạng toàn cầu
9,355th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.9%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
39.45N 554
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Morgan Freeman Daily Followers (1 năm gần đây)
Morgan Freeman Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Morgan Freeman Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Morgan Freeman @Morgan Freeman
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
That actor whose voice you recognize.