Chris Jackson Instagram Stats & Analytics Dashboard

Chris Jackson Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-08 10:06:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.4N
Chú ý6.17N
Bài viết1.06N
Xếp hạng toàn cầu
850,642nd (Top 34.2%)
Sao điểm Nox
0.93
Nên suy nghĩ thêm(Top 62.3%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
143 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Chris Jackson Daily Followers (1 năm gần đây)
Chris Jackson Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Chris Jackson Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Chris Jackson @Chris Jackson
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Film director based in Los Angeles