Jeff Chan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jeff Chan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 19:13:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký196.23N
Chú ý780
Bài viết1.32N
Xếp hạng toàn cầu
146,075th (Top 5.0%)
Sao điểm Nox
2.37
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.1%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
2.31N 66
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jeff Chan Daily Followers (1 năm gần đây)
Jeff Chan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jeff Chan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jeff Chan @Jeff Chan
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
ONE Championship MMA Athlete Follow for tips, tactics, & breakdowns • 👇 NEW VIDEOS 👇