Blue Instagram Stats & Analytics Dashboard

Blue Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 13:22:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.04N
Chú ý3.21N
Bài viết112
Xếp hạng toàn cầu
2,576,253rd (Top 38.1%)
Sao điểm Nox
1.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 66.4%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
154 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Blue Daily Followers (1 năm gần đây)
Blue Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Blue Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Blue @Blue
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Mikaelin 'Blue' BlueSpruce || Grammy winning Mix Engineer || Solange, Blood Orange, Hamilton Mixtape, Mariah Carey, Skepta &... || mixedbyblue.com