F I F O U Instagram Stats & Analytics Dashboard

F I F O U Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 09:25:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký113.96N
Chú ý1.43N
Bài viết2.42N
Xếp hạng toàn cầu
400,591st (Top 6.7%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.4%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
3.71N 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
F I F O U Daily Followers (1 năm gần đây)
F I F O U Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
F I F O U Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
F I F O U @F I F O U
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📸 D.A. & photographer 📍Paris, France Exposition au @studioharcourt jusqu’au 31 Août 2022