Minos EMI Instagram Stats & Analytics Dashboard

Minos EMI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-20 06:11:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.61N
Chú ý467
Bài viết4.32N
Xếp hạng toàn cầu
495,381st (Top 17.4%)
Sao điểm Nox
2.87
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.6%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
227 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Minos EMI Daily Followers (1 năm gần đây)
Minos EMI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Minos EMI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Minos EMI @Minos EMI
Quốc gia Hy Lạp
Ngôn ngữ Ba Lan
Giới thiệu
Minos EMI - A Universal Music Company | Ακολουθήστε μας για όλα τα νέα των αγαπημένων σας καλλιτεχνών! ✌🏼🎶🎸🎤