Minari Instagram Stats & Analytics Dashboard

Minari Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-02 21:07:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.54N
Chú ý13
Bài viết95
Xếp hạng toàn cầu
1,589,670th (Top 14.9%)
Sao điểm Nox
3.37
Có tiềm năng(Top 4.7%)
tỷ lệ tương tác
24.2%
8.27N 98
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Minari Daily Followers (1 năm gần đây)
Minari Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Minari Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Minari @Minari
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
From @A24 and writer/director Lee Isaac Chung. Starring @steveyeun, @hanyeri_official, @official.alankim and Yuh-Jung Youn 🌱 #Minari